Skip to main content
x

Ἀριθ. 35. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐθν. Γ΄ τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως Πρὸς ἁπάσας τὰς κατὰ τὴν Εὐρώπην φιλελληνικὰς ἑταιρείας. Τῇ 3 Μαρτίου 1827 έν Ἑρμιόνῃ. Ὁ Πρόεδρος Γεώργιος Σισίνης. Ὁ Γραμματεὺς Ν. Σπηλιάδης.

Μονόφυλλο, 27,7 Χ 22,5 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Έκκληση την οποία απηύθυνε προς τις ευρωπαϊκές φιλελληνικές οργανώσεις η Γ΄ Εθνοσυνέλευση διά του προέδρου της, επαναλαμβάνοντας ότι το ελληνικό έθνος εμμένει στην απόφασή του «νὰ ζήσῃ ἢ ν’ ἀποθάνῃ ἐλεύθερον», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στα μέλη των φιλελληνικών οργανώσεων και παρακαλώντας τα να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ελληνική υπόθεση χωρίς να απογοητεύονται από πληροφορίες που παρουσιάζουν τους Έλληνες κατώτερους των περιστάσεων.

Αρχείο Εντύπων, Ε 206

x

Ἀριθ. 111. Ὁ Πρόεδρος τῆς Γ. Ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως Διακηρύττει. Τὴν 4 Ἀπριλίου 1827 Τροιζῆν. Ὁ Πρόεδρος Γεώργιος Σισίνης. Ὁ Γραμματεὺς Ν. Σπηλιάδης.

Μονόφυλλο, 27,8 Χ 22 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση, διά του προέδρου της, προσπαθεί να τονώσει το ηθικό των αγωνιζόμενων Ελλήνων ανακοινώνοντας την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδος και τη συγκρότηση της Αντικυβερνητικής Επιτροπής που θα κυβερνήσει μέχρι την άφιξή του.

Αρχείο Εντύπων, Ε 207

x

Ἕλληνες! – Ἐκ τοῦ Ἐλληνικοῦ πλοίου Ἑλλὰς, τὴν 12 Ἀπριλίου Ἐ.Ν. Κόχραν, πρῶτος στόλαρχος, καὶ γενικὸς ἀρχηγὸς ὅλων τῶν ναυτικῶν δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος.

Μονόφυλλο, 27,7 Χ 21,5 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Ο Βρετανός αξιωματικός του Ναυτικού Τόμας Αλεξάντερ Κόχραν, διορισμένος από την Γ΄ Εθνοσυνέλευση αρχηγός των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων, καλεί τους Έλληνες να συνεχίσουν ανυποχώρητοι τον αγώνα τους και κάνει λόγο για ένα ανεδαφικό σχέδιο ναυτικού αποκλεισμού του Ελλήσποντου από το ελληνικό ναυτικό, σε περίπτωση που δεν παραχωρηθεί ανεξαρτησία στους Έλληνες.

Αρχείο Εντύπων, Ε 185

x

Ἑλληνικὴ Πολιτεία. ἡ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ τῆς Ἀστυνομίας Γραμματεία τῆς Ἐπικρατείας Πρὸς τὸν κύριον Θεόκλητον Φαρμακίδην – Τῇ 9 Ἰουννίου 1827: ἐν Πόρῳ

Έγγραφο, 25,4 Χ 20 εκ.

Αποδοχή της παραίτησης του Φαρμακίδη από τη θέση του συντάκτη της Γενικῆς Ἐφημερίδος και έκφραση της κυβερνητικής ευαρέσκειας για την «ἀκρίβειαν καὶ τὴν ἐπιμονὴν» που επέδειξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Αρχείο Φαρμακίδη, Φρ 28.13

x

Ἐν Ὀνόματι τῆς Ἁγίας καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος. – Ἐγράφη ἐν Λονδίνῳ τὴν 6 Ἰουλίου 1827. Δύδλεϋ, Πολιγνάκ, Λιέβεν.

Μονόφυλλο, 36 Χ 28 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Ελληνική μετάφραση της συνθήκης για το ελληνικό ζήτημα, που υπέγραψαν στο Λονδίνο την 6η Ιουλίου 1827 οι εκπρόσωποι Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στη Γενικὴ Ἐφημερίδα τῆς Ἑλλάδος, στο φύλλο 52 της 10ης Αυγούστου 1827. Δεν είναι βέβαιο αν μετά την εκτύπωση της εφημερίδας το κείμενο ανασελιδοποιήθηκε για να τυπωθεί και να κυκλοφορήσει ως ανεξάρτητο μονόφυλλο ή αν είχε τυπωθεί πρώτα το μονόφυλλο και κατόπιν ανασελιδοποιήθηκε για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα.

Αρχείο Εντύπων, Ε 208

x

L’ Abeille Grècque No. 18. Hydra Jeudi 4 Août 1827.

32 Χ 21,5 εκ. – Τυπογραφείο Ύδρας 

Το 18ο φύλλο της εφημερίδας, στο οποίο δημοσιεύεται (στο γαλλικό πρωτότυπο) η Συνθήκη του Λονδίνου της 6ης Ιουλίου 1827.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, Π 8

x

Αριθ. 374 Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ἡ Ἀντικυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ Διακηρύττει πρὸς τὸ Πανελλήνιον. Ἐν Ναυπλίῳ, ἐκ τοῦ Ἐπιθαλασσίου Φρουρίου. Τῇ 9 Αὐγούστου 1827. Ἡ Ἀντικυβερνητικὴ Ἐπιτροπὴ Γεώργιος Μαυρομιχάλης. Ἰωάννης Μ. Μιλαήτης. Ἰωαννούλης Νάκος. Ὁ ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ τῆς Ἀστυνομίας Γραμματεὺς τῆς Ὲπικρατείας Ἀναστάσιος Λόντος.

Μονόφυλλο, 39,5 Χ 25 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Ανακοίνωση της Αντικυβερνητικής Επιτροπής με την οποία υπογραμμίζεται η σημασία της συνθήκης του Λονδίνου για την τύχη της Επανάστασης, καλούνται οι Έλληνες να τηρήσουν την πρέπουσα στάση στην κρίσιμη αυτή περίσταση και ανακοινώνεται η απόφαση να μεταφέρει την έδρα της η Αντικυβερνητική Επιτροπή άλλη μία φορά από το Ναύπλιο στην Αίγινα, προκειμένου «νὰ φροντίσῃ ἡσύχως περὶ τῶν μεγάλων συμφερόντων τοῦ ἔθνους» και «νὰ ἐφορᾷ καὶ νὰ συντελῇ δραστηρίως εἰς τὰς πολεμικὰς ἐργασίας».

Αρχείο Εντύπων, Ε 210

x

Ἀδαμαντίου Κοραῆ Διάλογος Δεύτερος Περὶ τῶν Ἑλληνικῶν Συμφερόντων Ἔκδοσις Δευτέρα.

8ο (20 Χ 14,5 εκ.), 80 σ. – Τυπογραφείο Ύδρας, 1827

Αυτοτελής επανέκδοση των προλεγομένων του Κοραή στον 16ο τόμο της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του, που περιείχε τον Κατὰ Λεωκράτους λόγο του Λυκούργου και είχε τυπωθεί στο Παρίσι το προηγούμενο έτος 1826.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΙΣΤ-2584-XE

x

Διονυσιὰς Γραμματικὴ τῶν Ὀκτὼ Μερῶν τοῦ Λόγου Μεθοδικῶς τε καὶ κατ΄ ἐρωταπόκρισιν συντεθεῖσα παρὰ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ Ἰατροδιδασκάλου, Κυρίου Διονυσίου Πύρρου τοῦ Θετταλοῦ. Νῦν πρῶτον τύποις ἐκδίδεται πρὸς ὄφελος τῶν νέων τῶν φιλομούσων Ἑλλήνων. Συνεργείᾳ τοῦ Ἐκλαμπροτάτου Πεϊζαδὲ Γεωργίου Μαυρομιχάλου, τοῦ ἀξίου Σπαρτιάτου.Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 18. τοῦ 1827. Ἀπριλλίου

4ο (19,2 Χ 14 εκ.), 104 σ.

Το βιβλίο τυπώθηκε στο τυπογραφείο της Διοίκησης. Βγήκαν 1.000 αντίτυπα, τα μισά περίπου προαγορασμένα από 67 συνδρομητές.

Γενική Συλλογή, ΓΛΩΣΣ-3015

x

Κώδηξ Ψηφισμάτων τῆς κατ’ έπανάληψιν ἐν Ἑρμιόνῃ καὶ Τροιζῆνι Γ. Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων.

8ο (16 Χ 13 εκ.), 46 σ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως, 1827

Το φυλλάδιο περιέχει 24 ψηφίσματα που εξέδωσε η Γ΄ Εθνοσυνέλευση κατά τις συνεδριάσεις της στην Ερμιόνη και στην Τροιζήνα από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 1827.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, Βιβλιοθήκη Μαυροκορδάτου-Μπαλτατζή, ΝΟΜ*-1484-I

x

Κώδηξ Ψηφισμάτων τῆς κατ’ έπανάληψιν ἐν Ἑρμιόνῃ καὶ Τροιζῆνι Γ. Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων.

8ο (16 Χ 13 εκ.), 46 σ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως, 1827

Το φυλλάδιο περιέχει 24 ψηφίσματα που εξέδωσε η Γ΄ Εθνοσυνέλευση κατά τις συνεδριάσεις της στην Ερμιόνη και στην Τροιζήνα από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 1827.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΟΜ*-1484-I α

x

Ἑπτὰ Πληγαὶ Σῆτ (sic) Ἑλλάδος Εἰς ἑπτὰ διαλόγους δίχως Ρω. Σ. Β.

8ο (23,5 Χ 17,5 εκ.), 26 σ. – Τυπογραφείο Ύδρας, 1827

Φυλλάδιο που περιέχει επτά διαλόγους διά των οποίων ασκείται οξύτατη πολιτικοκοινωνική κριτική στις ελληνικές ελίτ. Οι τίτλοι των διαλόγων: Οἱ κοτζαβάσαι, Οἱ Βλαχοδοῦκες, Οἱ κόλακες, Ἡ τιτλομανία, Αἱ γινέαι [=τα χρήματα των αγγλικών δανείων], Οἱ φιλόδοξοι, Ὁ Τύπος ἀκόμη εἰς τὰ δεσμά. Συντάχθηκε από τον σημαντικό διανοούμενο Σπυρίδωνα Βαλέτα τον Μάιο του 1827, όταν αυτός βρισκόταν ακόμα μακριά από την επαναστατημένη Ελλάδα, στη Στεφανούπολη (Kronstadt) της Τρανσυλβανίας.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΟΜ*-100-D

x

Ἑπτὰ Πληγαὶ Σῆτ (sic) Ἑλλάδος Εἰς ἑπτὰ διαλόγους δίχως Ρω. Σ. Β.

8ο (23,5 Χ 17,5 εκ.), 26 σ. – Τυπογραφείο Ύδρας, 1827

Φυλλάδιο που περιέχει επτά διαλόγους διά των οποίων ασκείται οξύτατη πολιτικοκοινωνική κριτική στις ελληνικές ελίτ. Οι τίτλοι των διαλόγων: Οἱ κοτζαβάσαι, Οἱ Βλαχοδοῦκες, Οἱ κόλακες, Ἡ τιτλομανία, Αἱ γινέαι [=τα χρήματα των αγγλικών δανείων], Οἱ φιλόδοξοι, Ὁ Τύπος ἀκόμη εἰς τὰ δεσμά. Συντάχθηκε από τον σημαντικό διανοούμενο Σπυρίδωνα Βαλέτα τον Μάιο του 1827, όταν αυτός βρισκόταν ακόμα μακριά από την επαναστατημένη Ελλάδα, στη Στεφανούπολη (Kronstadt) της Τρανσυλβανίας.

Γενική Συλλογή, ΝΟΜ*-100-D α

 

x

Πολιτικὸν Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, Συνταχθὲν, ἀνακριθέν, καὶ ἐπικυρωθὲν κατὰ τὴν Γ΄ ἐθνικὴν Συνέλευσιν, Ἐν Τροιζῆνι 1827 κατὰ μῆνα Μάϊον. Ἐκ τῆς τυπογραφίας τῆς Κυβερνήσεως

8ο (17 Χ 14 εκ.), 64 σ.

Πρώτη έκδοση του Πολιτικοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος. Στη διακήρυξη της Γ’ Εθνοσυνέλευσης, που προτάσσεται του κειμένου, δηλώνεται: «Ἕλληνες! Ἡ Συνέλευσις ἐτροποποίησε τὸν νόμον τῆς Ἐπιδαύρου, ἤτοι τὸ προσωρινὸν τῆς Ἑλλάδος πολίτευμα, καὶ τὸ κατέστησε τελειώτερον, ἀξιώτερον τῆς ἀξίας τοῦ λογικοῦ ὄντος, καὶ ἱκανώτερον ν’ ἀποτελέσῃ, ἐκτελούμενον διὰ τῆς Κυβερνήσεώς σας, τὴν κοινὴν εὐδαιμονίαν τοῦ ἔθνους».

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΟΜ*-2715-UK

x

Σάλπισμα Πολεμιστήριον Περιέχον τὰ τῆς Ἑλλάδος. Ποίημα νεοφανὲς Δημητρίου Γουζέλη. Ἐν Ναυπλίῳ. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως. 1827.

4ο (21,5 Χ 14,5 εκ.), 88 σ.

Σε έξι μακροσκελείς «ωδές», αποτελούμενες από αριθμημένες οκτάστιχες στροφές, ο Ζακύνθιος αγωνιστής και λογοτέχνης Δημήτριος Γουζέλης αφηγείται επεισόδια της Επανάστασης. Προτάσσεται φλύαρη εισαγωγή 20 σελίδων με νουθεσίες προς τους Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να ομονοήσουν, να μην εξαρτούν την τύχη της Ελλάδος μόνο από την εξωτερική βοήθεια, να καταπολεμήσουν τα πάθη τους και να μην φανούν κατώτεροι των περιστάσεων.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΦ-564

x

Σάτυραι Ἀλεξάνδρου Σούτσου – ἐκ τῆς ἐν Ὕδρᾳ τυπογραφίας 1827

8ο (21 Χ 16 εκ.), 32 σ.

Φυλλάδιο με τέσσερες έμμετρες σάτιρες του νεαρού Φαναριώτη λογοτέχνη, γραμμένες το 1826 και το 1827. Στην αφιέρωση προς τον Σπυρίδωνα Βαλέτα, ο Αλέξανδρος Σούτσος προσδιόριζε τον στόχο της συγγραφής: «ἐπειδὴ πολλάκις μὲ ἠνάγκασαν καὶ μὲ ἀναγκάζουσι νὰ βάπτω τὸν κάλαμόν μου εἰς τὴν χολὴν καὶ εἰς τὰ δάκρυα, εἴθε ἡ ἔκδοσις τῶν ποιήσεών μου αὐτῶν νὰ τοὺς ὠφελήσῃ καὶ νὰ σωφρονίσῃ τόσους μικροὺς Πολιτικοὺς τῆς Ἑλλάδος, ἀναξίους νὰ ὀνομάζωνται ἀρχηγοὶ λαοῦ ἀνδρείου καὶ μεγαλοφυοῦς!».

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΦ-1052

x

Ὁ πυρπολισμὸς τοῦ Ὀθομανικοῦ Στόλου εἰς Νεόκαστρον. Ἡρωΐς εἰς ᾨδὰς δύω διῃρημένη· Συντεθεῖσα ὑπὸ Γ. Ἀναξαγόρα Ναύτη. Τῇ α! Δεκεμβρίου 1827.

8ο (20,5 Χ 15,5 εκ.), 12 σ. – Ναύπλιο, Τυπογραφείο της Διοίκησης, 1827

Στιχούργημα του νεαρού σμυρναϊκής καταγωγής Γεωργίου Ναύτη, εμπνευσμένο από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Το σύντομο προλογικό σημείωμα απευθύνεται στους Έλληνες και καταλήγει με τη φράση «μὴ λησμονήσετε, ὅτι ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ παιδεία, εἶναι τὰ θεμέλια τῆς ἐλευθερίας».

Γενική Συλλογή, ΝΦ*-816-G

 

1827

Κατά τις εργασίες της Γ’ Εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέχθηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας τον Απρίλιο του 1827. Λίγες μέρες αργότερα, την 1η Μαΐου, ψηφίστηκε το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος», το τρίτο κατά σειρά σύνταγμα της Ελληνικής Επανάστασης, με το οποίο καθιερωνόταν ρητά η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η Συνθήκη του Λονδίνου, στις 24 Ιουνίου / 6 Ιουλίου 1827, φανέρωνε την αποφασιστικότητα των μεγάλων Δυνάμεων, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, να επιλύσουν το ελληνικό ζήτημα και οδήγησε στη ναυμαχία του Ναυαρίνου, γεγονός-σταθμό για την Ελληνική Επανάσταση, στις  8 / 20 Οκτωβρίου 1827. Με την έλευσή του τον Ιανουάριο του 1828 στην Αίγινα ο Καποδίστριας εγκαινιάζει σειρά μέτρων για τη συγκρότηση του κράτους, τη διεθνή του αναγνώριση, την εξεύρεση πόρων για την οργάνωση του στρατού και την περίθαλψη χηρών, ορφανών και προσφύγων.

Η φροντίδα του Κυβερνήτη για τα ορφανά του Αγώνα αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι ανάμεσα στις πρώτες του ενέργειες είναι η ίδρυση του Ορφανοτροφείου της Αίγινας, η ανέγερση του κτηρίου του οποίου αναγγέλθηκε στην «Γενικὴ Εφημερίδα τῆς Ἑλλάδος» στις 2 Μαΐου 1828. Στις 16 Νοεμβρίου 1829, με το υπ’ αριθ. 55 Διάταγμα του Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια η επιστασία των δύο Τυπογραφιών, της γαλλικής και της ελληνικής,  οι οποίες ανήκαν στην Κυβέρνηση ανατέθηκε στον Ανδρέα Μουστοξύδη, πρόεδρο επίσης της Επιτροπής του Ορφανοτροφείου της Αίγινας και εφόρου του Μουσείου. Εντός του Ορφανοτροφείου της Αίγινας λειτούργησε και η «Ἀποθήκη τῶν Βιβλίων», η οποία με το Διάταγμα της 15ης Μαΐου 1832 της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος μετεξελίχθηκε στη Δημόσια και αργότερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Λίγο νωρίτερα, στις 31 Δεκεμβρίου 1831, στην έκθεσή του προς την επί των Εκκλησιαστικών και την Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία ο Ανδρέας Μουστοξύδης κάνοντας έναν απολογισμό των εργασιών του σημείωνε: «Ἡ βιβλιοθήκη καὶ ἡ τυπογραφία εἶναι οἱ δύο ὀχετοὶ οἱ μεταδίδοντες τῆς παιδείας τὰ νάματα».

Εκθέματα