Skip to main content
x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Περίοδ. Γ΄. Ἀριθ. 17164. Τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα. Ἐπειδὴ ὅλα τὰ λείψανα τῆς ἀρχαιότητος εἶναι ἐθνικά∙ Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 22 Φεβρουαρίου 1826. Ὁ Πρόεδρος Γεώργιος Κουντουριώτης. Γκίκας Μπότασης. Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης. Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης. Ἰωάννης Κωλέττης. Ὁ Γεν. Γραμματεὺς Α. Μαυροκορδάτος. Ἶσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπῳ Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 24 Φεβρουαρίου 1826. Ὁ Γεν. Γραμματεὺς τοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν Γεώργιος Γλαράκης

Μονόφυλλο, 28 Χ 22 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Διάταγμα του Εκτελεστικού Σώματος για την προστασία των αρχαιοτήτων στην Αθήνα και γενικά στην Αττική.

Δωρεά Θων, A 10530

x

Ἀριθ. 18. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Γ. Συνελεύσεως Διακηρύττει. Ἐγράφη ἐν Ἐπιδαύρῳ τῇ 16 Ἀπριλίου 1826. Ὁ Πρόεδρος τῆς ἐθνικῆς Γ΄. Συνελεύσεως Πανοῦτζος Νοταρᾶς. Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς Ἀ. Παπαδόπουλος. 

Μονόφυλλο, 37 Χ 23 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Η Γ’ Εθνοσυνέλευση ανακοινώνει διά του προέδρου της ότι λόγω των κρίσιμων περιστάσεων αποφασίζει να διαλυθεί προσωρινά, αναθέτοντας αφενός τη διοίκηση των πολιτικών και στρατιωτικών υποθέσεων σε ενδεκαμελή Διοικητική Επιτροπή και αφετέρου τη σύγκληση της επόμενης Εθνοσυνέλευσης σε δεκατριμελή Επιτροπή της Συνελεύσεως.

Αρχείο Εντύπων, Ε 134

x

Ἀριθ. 19. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Γ. Συνελεύσεως Διακηρύττει. Ἐγράφη τῇ 16 Ἀπριλίου 1826, ἐν Ἐπιδαύρῳ. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Γ΄. Συνελεύσεως Πανοῦτζος Νοταρᾶς. Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς Α. Παπαδόπουλος.

Μονόφυλλο, 36,4 Χ 23 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Διακήρυξη της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης πριν διακόψει προσωρινά τις εργασίες της λόγω των κρίσιμων περιστάσεων στο πεδίο των πολεμικών συγκρούσεων. Η διακήρυξη απευθύνεται κυρίως στη διεθνή κοινότητα, περιλαμβάνει έκθεση των λόγων για τους οποίους επαναστάτησαν οι Έλληνες και των σκοπών της Επανάστασης καθώς και τη διαβεβαίωση ότι το ελληνικό έθνος «σταθερὰν ἀπόφασιν ἔχει νὰ ἐκλείψῃ ὅλον ἀπὸ τὸν κόσμον κάλλιον, παρὰ νὰ πέσῃ ἄλλην μίαν φορὰν ὑπὸ τὸν ἄτιμον τῆς Ὀθωμανικῆς τυραννίας ζυγόν».

Αρχείο Εντύπων, Ε 200

x

Ἀριθ. 1. Ἡ Διοικητικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἑλλάδος. Διακηρύττει Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 18 Ἀπριλίου 1826. Ὁ Πρόεδρος Ἀνδρέας Ζαήμης. Π. Μαυρομιχάλης. Αναγνώστης Δελιγιάννης. Γεώργιος Σισίνης. Α.Χ. Ἀναργύρου. Δημήτριος Τζαμαδός. Ἀναγνώστης Μοναρχιδης. Σπυρίδων Τρικούπης. Π. Δημητρακόπουλος. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Κ. Ζωγράφος. Ὅτι ἶσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπω. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Κ. Ζωγράφος.

Μονόφυλλο, 34,2 Χ 21,2 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Η πρώτη ανακοίνωση της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, με την οποία απευθύνει έκκληση προς όλους να στρατευθούν στην εθνική υπόθεση, προτρέπει τους στρατιωτικούς «εἰς μίμησιν τῆςἀθανάτου φρουρᾶς τοῦ Μεσολογγίου» και προειδοποιεί ότι θα είναι αμείλικτη προς όσους με οποιονδήποτε τρόπο βλάψουν τον κοινό αγώνα.

Αρχείο Εντύπων, Ε 202

x

Ἀριθ. 18. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Συνελεύσεως Πρὸς τὸ Πανελλήνιον. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 24 Ἀπριλίου 1826. Ὁ Πρόεδρος Πατρῶν Γερμανός. Ἄρτης Πορφύριος. Πανοῦτζος Νοταρᾶς. Βασίλειος Ν. Μπουτούρης. Ἀναγνώστης Κοπανίτζας. Ἀναστάσιος Λόνδος. Γεώργιος Δαρειώτης. Γεώργης Μπούκουρης. Γεώργιος Αἰνιάν. Ἐ. Ξένος. Ν. Ρενιέρης. Νικόλαος Ι. Βελισάριος. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Χ. Κλονάρης.

Μονόφυλλο, 27,7 Χ 22,8 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως. Φέρει χειρόγραφη την ένδειξη «Ὅτι ἶσον τῷ πρωτοτύπω ὁ α΄ Γραμματεὺς τοῦ ἐγκληματικοῦ Δικαστηρίου»

Η Επιτροπή της Συνελεύσεως ανακοινώνει τη σύσταση πενταμελούς «Εγκληματικού Δικαστηρίου» τονίζοντας ότι «χωρὶς ὑπακοὴν εἰς τοὺς νόμους, εἰς τὰ δικαστήρια, καὶ εἰς τὴν διοίκησιν, τάξις δὲν εἰσάγεται· χωρὶς εὐταξίαν, ἡ πολιτικὴ κυβέρνησις καταντᾷ ἀληθινὴ σύγχυσις∙ […]».

Αρχείο Εντύπων, Ε 281

x

Αἱ Ἀναγκαιόταται Γνώσεις εἰς τὰ παιδία, Τὰ ὁποῖα ἐπροχώρησαν ὁπωσοῦν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν. Βιβλίον ὠφελιμώτατον εἰς τὴν μικρὰν ἡλικίαν, μεταφρασθὲν ἐκ τῆς Γαλλικῆς γλώσσης Ὑπὸ Ν. Ε. Καὶ τυπωθὲν διά δαπάνης Παύλου Πατρικίου. Τῇ 25 Μαΐου 1826.

4ο, 18 Χ 27 εκ., 60 σ.,  – Τυπογραφείο της Διοικήσεως, Ναύπλιο

Σχολικό βιβλίο αντίστοιχο με το σύγχρονό μας Εμείς και ο κόσμος. Πίσω από τα αρχικά Ν.Ε. κρύβεται ο σημαντικός Σμυρναίος εκπαιδευτικός και συγγραφέας σχολικών βιβλίων Νικόλαος Φαρδούλης. Το γαλλικό πρωτότυπο γραμμένο από τον παιδαγωγό, συγγραφέα και εκδότη Pierre Blanchard (1772-1856) είχε τον τίτλο Premières Connaissances à l’usage des enfants qui commencent à lire και ήταν εικονογραφημένο.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΕΚΠ-457-R

x

Διοργανισμὸς τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἑπτανησίου Σώματος, διατρίβοντος εις την Ἑλλάδα – Τῇ 23 Ἰουνίου 1826 ἐν Ναυπλίῳ. 

Δίφυλλο, 24,2 Χ 18,8 εκ. – [Τυπογραφία της Διοικήσεως, Ναύπλιο]

Το καταστατικό και τα αποτελέσματα των πρώτων αρχαιρεσιών του στρατιωτικού σώματος των Επτανησίων που στρατεύτηκαν ως εθελοντές στην υπηρεσία της Επανάστασης. Η ημερομηνία είναι της σύνταξης του καταστατικού. Η εκτύπωση έγινε αργότερα, μετά την ανάδειξη της επταμελούς επιτροπής, που είχε την οργανωτική ευθύνη του σώματος, και του στρατιωτικού αρχηγού.

Αρχείο Εντύπων, Ε 266

x

Ἀρ. … τοῦ πρωτοκόλλου. Φιλανθρωπικὴ Ἑταιρία. Κατατάττεται ὁ κ. … 

Μονόφυλλο, 29,4 Χ 20,3 εκ. – [Τυπογραφία της Διοικήσεως, Ναύπλιο]

Δίπλωμα για τα μέλη της ιδρυμένης το 1824 Φιλανθρωπικής Εταιρίας, με κενά για τη συμπλήρωση του ονόματος και των λοιπών αναγκαίων στοιχείων. Το συγκεκριμένο αντίτυπο συμπληρώθηκε, υπογράφτηκε και δόθηκε στον Γιαννούλη Δημητρίου, ισχυρό πρόκριτο της Άνδρου, ο οποίος έγινε μέλος στις 10 Ιουλίου 1826 και κατατάχτηκε στην «Α΄ τάξιν», την κατηγορία δηλαδή των μελών που είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν χρηματικά ποσά για τους σκοπούς της εταιρείας.

Αρχείο Εντύπων, Ε 284

x

Ἀρίθ. 122. Πρὸς τοὺς Ἑπτανησίους καὶ λοιποὺς Πατριώτας. – Ἐν Ναυπλίῳ τῇ Α΄Σεπτεμβρίου 1826. Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ἑπτανησίου Σώματος 

Μονόφυλλο, 33,2 Χ 25,7 εκ. – [Τυπογραφία της Διοικήσεως, Ναύπλιο]

Έκκληση για οικονομική ενίσχυση του στρατιωτικού σώματος των Επτανησίων εθελοντών, το οποίο με εντολή της επαναστατικής κυβέρνησης θα εξεστράτευε στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Αρχείο Εντύπων, Ε 267

x

Γενικὴ Ἐφημερὶς τῆς Ἑλλάδος Αριθ. 1. ἐν Ναυπλίῳ Σαββάτῳ 16 Ὀκτωβρίου 1826.

Δίφυλλο, 28 Χ 42 εκ. – Τυπογραφία της Διοικήσεως

Πρόκειται για το πρώτο φύλλο της δεύτερης περιόδου, αντίτυπο του οποίου έλαβε ως συνδρομητής ο γιατρός και αγωνιστής Πέτρος Στεφανίτζης από τη Λευκάδα.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, Π 894

x

Ἀριθ. 4060. Ἡ Διοικητικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἑλλάδος Διακηρύττει Ἐν Ναυπλίῳ τῇ [κενό] Νοεμβρίου 1826. Ὁ Πρόεδρος Ἀνδρέας Ζαήμης. Δ. Τζαμαδὸς. Π. Μαυρομιχάλης. Ἀναγνώστης Δηλιγιάννης. Γεώργιος Σισίνης. Ἀ.Χ. Ἀναργύρου. Ἀ. Μοναρχίδης. Κ. Ζῶτος. Ἰωάννης Βλάχος. Παν. Δ. Δημητρακόπουλος. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Γ. Γλαράκης. ἶσον ἀπαράλλακτον τῷ πρωτοτύπω Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Γ. Γλαράκης.

Μονόφυλο, 28,2 Χ 22,5 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος ανακοινώνει ότι μεταφέρει προσωρινά την έδρα της από το Ναύπλιο στην Αίγινα, «ὅθεν δύναται νὰ ἐφορᾷ πλησιέστερον τὰ τοῦ πολέμου, καὶ νὰ ἐνεργῇ ἐντονώτερον.».

Αρχείο Εντύπων, Ε 205

x

Κατήχησις Πολιτικὴ εἰς χρῆσιν τῶν Ἑλλήνων Συνταχθεῖσα μὲν ἰταλιστὶ ὑπὸ τοῦ Φιλέλληνος Κ. Α. Π. Μεταφρασθεῖσα δὲ παρὰ Νικολάου Γ. Παγκαλάκη

8ο (21,7 Χ 14,5 εκ), 101 σ. – Τυπογραφείο Ύδρας, 1826

Εγχειρίδιο αγωγής του πολίτη, γραμμένο στα ιταλικά από τον Ιταλό Φιλέλληνα Κόμη Αλερίνο Πάλμα και μεταφρασμένο στα νέα ελληνικά από τον Νικόλαο Παγκαλάκη. Σε υποσημείωσή του ο συγγραφέας δηλώνει: «[…] χρεωστῶ νὰ ὁμολογήσω ὅτι ὁ κ. Ἰωσὴφ Κιάππε, ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος τοῦ Φίλου τοῦ Νόμου μ’ ἐνέπνευσε τὴν ἰδέαν τοῦ νὰ συνθέσω πολιτικὴν κατήχησιν εἰς χρῆσιν τῶν Ἑλλήνων». Το ένα από τα δύο αντίτυπα της ΕΒΕ ανήκε στο σημαντικό πολιτικό στέλεχος της Επανάστασης και κατόπιν διαπρεπή δικαστικό και υπουργό Αναστάσιο Πολυζωίδη.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΦΛΣ-1689-C

x

Κατήχησις Πολιτικὴ εἰς χρῆσιν τῶν Ἑλλήνων Συνταχθεῖσα μὲν ἰταλιστὶ ὑπὸ τοῦ Φιλέλληνος Κ. Α. Π. Μεταφρασθεῖσα δὲ παρὰ Νικολάου Γ. Παγκαλάκη

8ο (21,7 Χ 14,5 εκ), 101 σ. – Τυπογραφείο Ύδρας, 1826

Εγχειρίδιο αγωγής του πολίτη, γραμμένο στα ιταλικά από τον Ιταλό Φιλέλληνα Κόμη Αλερίνο Πάλμα και μεταφρασμένο στα νέα ελληνικά από τον Νικόλαο Παγκαλάκη. Σε υποσημείωσή του ο συγγραφέας δηλώνει: «[…] χρεωστῶ νὰ ὁμολογήσω ὅτι ὁ κ. Ἰωσὴφ Κιάππε, ἐκδότης τῆς ἐφημερίδος τοῦ Φίλου τοῦ Νόμου μ’ ἐνέπνευσε τὴν ἰδέαν τοῦ νὰ συνθέσω πολιτικὴν κατήχησιν εἰς χρῆσιν τῶν Ἑλλήνων». Το ένα από τα δύο αντίτυπα της ΕΒΕ ανήκε στο σημαντικό πολιτικό στέλεχος της Επανάστασης και κατόπιν διαπρεπή δικαστικό και υπουργό Αναστάσιο Πολυζωίδη.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΦΛΣ-1689-Cα

x

Συλλογὴ τῶν Ἀρχῶν τοῦ Πρωτοτύπου καὶ τοῦ ἐκ Συνθήκης τῆς Εὐρώπης Δικαιώματος τῶν Ἐθνῶν περὶ τῶν Θαλασσίων Λειῶν καὶ τῆς Οὐδετερότητος. ὑπὸ τοῦ Κόμητος Α. Πάλμα. Μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ.

8ο (23 Χ 16,5 εκ.), 39 + 1 λ. + 15 σ. – Τυπογραφείο Ύδρας, 1826

Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία για δύο ζητήματα που ενδιέφεραν πολύ τους επαναστατημένους Έλληνες: το ζήτημα της ουδετερότητας εν καιρώ πολέμου και το ζήτημα των θαλασσίων λειών. Ο φιλέλληνας συντάκτης αφιερώνει το βιβλίο στον ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη και σημειώνει ότι θέλησε να προσφέρει ένα «ἐγχειρίδιον, τὸ ὁποῖον νὰ χρησιμεύσῃ ὡς ὁδηγὸς καὶ τῶν γενναίων Καπιτάνων, διὰ νὰ μὴν κάμνουν παρανόμους, διακρίνοντες τὰς νομίμους λείας, καὶ ἐκείνων ἔπειτα, ὅσοι διορισθοῦν εἰς τὴν σύνταξιν θαλασσίου κώδικος διὰ τὴν Ἑλλάδα».

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΟΜ-2076-X

x

Συλλογὴ τῶν Ἀρχῶν τοῦ Πρωτοτύπου καὶ τοῦ ἐκ Συνθήκης τῆς Εὐρώπης Δικαιώματος τῶν Ἐθνῶν περὶ τῶν Θαλασσίων Λειῶν καὶ τῆς Οὐδετερότητος. ὑπὸ τοῦ Κόμητος Α. Πάλμα. Μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ.

8ο (23 Χ 16,5 εκ.), 39 + 1 λ. + 15 σ. – Τυπογραφείο Ύδρας, 1826

Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία για δύο ζητήματα που ενδιέφεραν πολύ τους επαναστατημένους Έλληνες: το ζήτημα της ουδετερότητας εν καιρώ πολέμου και το ζήτημα των θαλασσίων λειών. Ο φιλέλληνας συντάκτης αφιερώνει το βιβλίο στον ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη και σημειώνει ότι θέλησε να προσφέρει ένα «ἐγχειρίδιον, τὸ ὁποῖον νὰ χρησιμεύσῃ ὡς ὁδηγὸς καὶ τῶν γενναίων Καπιτάνων, διὰ νὰ μὴν κάμνουν παρανόμους, διακρίνοντες τὰς νομίμους λείας, καὶ ἐκείνων ἔπειτα, ὅσοι διορισθοῦν εἰς τὴν σύνταξιν θαλασσίου κώδικος διὰ τὴν Ἑλλάδα».

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, Βιβλιοθήκη Μαυροκορδάτου-Μπαλτατζή, ΝΟΜ-2076-X α

x

Σχέδιον Οργανισμοῦ τοῦ Ατάκτου Στρατιωτικοῦ τῆς Ελλάδος. Συντεθέν, εἰς τὴν ἐπίκρισιν τῆς Τρίτης τῶν Ελλήνων Ιερᾶς Συνελεύσεως τιθέμενον καὶ ἐκδιδόμενον Υπὸ Εμμανουὴλ Σπυρίδωνος τοῦ ἐκ Λεβαδίας τῆς Βοιωτίας. Πρὸς Ανάρρωσιν τοῦ εἰς παραλυσίαν φθάσαντος Ατάκτου Στρατιωτικοῦ, καὶ ἐπ` ἀγαθῷ τοῦ Ελλην[ι]κοῦ Εθνους.

4ο (22,5 Χ 15 εκ.), 62 σ. – Τυπογραφείο Αθηνών, 1826

Το ένα από τα δύο βιβλία που τύπωσε το Τυπογραφείο Αθηνών. Το άλλο ήταν τα Λυρικὰ καὶ Βακχικὰ του Αθανάσιου Χριστόπουλου. Τα υπόλοιπα έντυπα ήταν φυλλάδια, μονόφυλλα και η Ἐφημερὶς Ἀθηνῶν.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΣΤΡ-ΝΑΥΤ-498-M

x

Τὰ Μυστικοσυμβούλια καὶ οἱ Λαοὶ Ἀπὸ τὰ 1815 ἕως σήμερον παρὰ τοῦ Κυρίου Μπινιών. Τρίτη ἔκδοσις ἀναθεωρηθεῖσα ἐπιδιορθωθεῖσα καὶ αὐξηθεῖσα ἐν Παρισίοις Κατὰ μῆνα Ἀπρίλλιον 1823. Μεταφρασθὲν ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ ὁμοῦ μὲ τὸ περὶ τῆς Ἑλλάδος Ὑπόμνημα τοῦ Κυρίου Σχιατωβριὰν Παρὰ τοῦ Ν. Σπηλιάδου.

8ο (22,5 Χ 16 εκ.), ιε + 260 + 7 χ.α. σ. – Ναύπλιο, Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Μετάφραση του έργου του Louis – Pierre – Edouard Bignon Les Cabinets et les Peuples, μέρος του οποίου ήταν αφιερωμένο στις ιστορικές τύχες της Ελλάδος, και του Note sur la Grèce του François – René Chateaubriand. Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1826. 708 αντίτυπά του είχαν προαγοραστεί από 271 συνδρομητές.

Γενική Συλλογή, ΙΣΤ-424

1826

Το 1826 σημαδεύεται από γεγονότα καθοριστικής σημασίας για την έκβαση του Αγώνα. Το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης υπογράφθηκε τον Απρίλιο του 1826 από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Ρωσία και προέβλεπε τη μεσολάβηση των δύο χωρών μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων και της Υψηλής Πύλης με σκοπό τη δημιουργία αυτόνομου ελληνικού κράτους, φόρου υποτελούς στον Σουλτάνο. Τον ίδιο μήνα, η πτώση του Μεσολογγίου αναζωπύρωσε το φιλελληνικό ενδιαφέρον για τον Αγώνα των Ελλήνων σε Ευρώπη και Αμερική. Εξίσου σημαντικές ήταν και οι εξελίξεις στο επίπεδο των μαχών: ο Ιμπραήμ συνεχίζοντας την εκστρατεία του στην Πελοπόννησο επιτέθηκε στη Μάνη και απέτυχε να την καταλάβει ενώ ο Κιουταχής ξεκίνησε την πολιορκία της Ακρόπολης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του στη Στερεά Ελλάδα. Στα τέλη της χρονιάς εκείνης η νίκη του Καραϊσκάκη  στη μάχη της Αράχωβας, η οποία διήρκεσε από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου, αναπτέρωσε τις ελπίδες των Ελλήνων.

Εκθέματα