Skip to main content
x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος Γρ.[όσι]α 1000 – Ἐν Κορίνθῳ τὴν [κενό] 1822 

Μονόφυλλο, 16 Χ 14,7 εκ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Εθνικό ομόλογο 1000 γροσίων για το εσωτερικό δάνειο των 5.000.000 γροσίων που αποφασίστηκε από την επαναστατική κυβέρνηση στις αρχές του 1822. Τα ομόλογα αυτά θα γίνονταν δεκτά αντί μετρητών μετά το τέλος του Αγώνα, για την αγορά εθνικών κτημάτων. Εκτός από τα ομόλογα των 1000 γροσίων είχαν εκδοθεί και άλλα, των 100, 250, 500 και 750 γροσίων.

Γενικό Αρχείο, Α 10610

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. – Ἐν Κορίνθῳ τῇ 13. Μαρτίου. 1822. Ὁ πρόεδρος του Ἐκτελεστικοῦ Α. Μαυροκορδάτος. – Ὁ μινίστρος ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας καὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων Θ. Νέγρης.

Μονόφυλλο, 27 Χ 22 εκ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Διακοίνωση της επαναστατικής κυβέρνησης, με την οποία γνωστοποιείται στους προξένους των «φιλικῶν δυνάμεων» η συγκρότηση κεντρικής διοίκησης που διευθύνει τον Αγώνα και κηρύσσεται αποκλεισμός των παραλίων από τον ελληνικό επαναστατικό στόλο, ο οποίος θα επιχειρεί «τόσον εἰς Ἤπειρον ὅσον εἰς Πελοπόννησον, Εὔβοιαν καί Θεσσαλίαν, ἀπὸ Ἐπιδάμνου (Τουλσίνου) μέχρι καὶ αὐτῆς τῆς Θεσσαλονίκης∙ πρὸς τούτοις καὶ ὅλους τοὺς λιμένας τῶν Νήσων τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, Σποράδων καὶ Κρήτης, τοὺς κρατουμένους ἀπὸ τὸν ἐχθρόν».

Αρχείο Εντύπων, Ε 130

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Ὁ μινίστρος τῆς Θρησκείας πρὸς τοὺς κατὰ πᾶσαν τὴν Ελλάδα Αρχιερεῖς, Ηγουμένους, Επιτρόπους Μοναστηρίων καὶ Εκκλησιῶν, καὶ πρὸς πάντας τοὺς εὐσεβεῖς κατοίκους – Εν Κορίνθῳ Απριλίου. 6. 1822

Μονόφυλλο, 26,6 Χ 21 εκ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Εγκύκλιος του Μινίστρου (Υπουργού) της Θρησκείας, μητροπολίτη Ανδρούσης Ιωσήφ. Την εγκύκλιο θα είχαν μαζί τους οι απεσταλμένοι της επαναστατικής κυβέρνησης που θα εκτελούσαν τον νόμο για τη συγκέντρωση και παράδοση υπό μορφή δανείου των χρυσών και αργυρών σκευών εκκλησιών και μοναστηριών, αλλά και αντίστοιχων σκευών και κοσμημάτων ιδιωτών, προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε νομίσματα, για την αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών του πολέμου.

Αρχείο Εντύπων, Ε 172

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Ὁ μινίστρος τῶν Ἐσωτερικῶν, καὶ προσωρινὸς μινίστρος τοῦ Πολέμου. Πρὸς τοὺς Γενναίους Ολυμπίους. – Εν Κορίνθῳ 26 Απριλίου 1822.

Μονόφυλλο, 34,2 Χ 23,2 εκ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Εγκύκλιος του Μινίστρου (Υπουργού) των Εσωτερικών Ιωάννη Κωλέττη με την οποία καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής του Ολύμπου να επαναστατήσουν κατά των Οθωμανών.

Αρχείο Εντύπων, Ε 173

x

Αρ. 1399 τοῦ Πρωτοκώλου. Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Θέσπισμα τοῦ Βουλευτικοῦ Σώματος. – Εξεδόθη ἐν Κορίνθῳ τῇ ια΄[11] Μαΐου ᾳωκβ΄[1822].

Μονόφυλλο, 29,7 Χ 23 εκ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Δημοσίευση της απόφασης του Βουλευτικού περί αποστολής στη Στερεά Ελλάδα του προέδρου της επαναστατικής κυβέρνησης Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, στον οποίο ανατίθεται «ἡ γενικὴ διεύθυνσις τῶν τε στρατιωτικῶν καὶ τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἐκείνου τοῦ μέρους».

Αρχείο Εντύπων, Ε 174

x

Η Διοίκησις, εἰς τὰς συνελεύσεις τοῦ Εκτελεστικοῦ Σώματος, […] Εν Κορίνθῳ 19 Μαΐου 1822

Μονόφυλλο, 21 Χ 14,3 εκ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Απόφαση με την οποία απαγορεύεται η άνευ λόγου είσοδος αναρμοδίων προσώπων στον χώρο που συνεδρίαζε το Εκτελεστικό Σώμα (η επαναστατική κυβέρνηση).

Αρχείο Εντύπων, Ε 175

x

Αρ. 12. τοῦ Kώδικος τῶν Nόμων. Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ελλάδος. Ο Πρόεδρος τοῦ Εκτελεστικοῦ.

12σέλιδο φυλλάδιο 4ου σχήματος, 21 Χ 14,3 εκ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Τυπώθηκε τον Μάιο του 1822 και περιέχει τον «Ὀργανισμὸ τῶν ἑλληνικῶν ἐπαρχιῶν» και την απόφαση για την σύνταξη του οργανισμού των δικαστηρίων. Ένα από τα δύο σωζόμενα αντίτυπα του φυλλαδίου και το μόνο πλήρες.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΟΜ-2052-O

x

Προσωρινόν Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος. Ἔκδοσις Πρώτη Ἐν Κορίνθῳ Α. Ἀνεξαρτησίας ᾳωκβ΄.

4ο (17,2 Χ 12,3 εκ.), 36 σ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Πρώτη έκδοση του πρώτου επαναστατικού συντάγματος. Στοιχειοθετήθηκε από τον τυπογράφο Αναστάσιο Νικολαΐδη και τυπώθηκε πριν από τις 16 Μαρτίου 1822. Το αντίτυπο αυτό, σύμφωνα με τις διαθέσιμες ενδείξεις, ανήκε στον πρόεδρο του Εκτελεστικού Σώματος Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ο οποίος προσέθεσε στο τέλος χειρόγραφα αντίγραφα του κανονισμού λειτουργίας του Βουλευτικού, του Οργανισμού της Πελοποννησιακής Γερουσίας, του σχεδίου για το Προσωρινό Πολίτευμα της Κρήτης και άλλων σημαντικών εγγράφων.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, Βιβλιοθήκη Μαυροκορδάτου-Μπαλτατζή, ΝΟΜ-2212-L

x

Προσωρινόν Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος. Ἔκδοσις Πρώτη Ἐν Κορίνθῳ Α. Ἀνεξαρτησίας ᾳωκβ΄.

4ο (19 Χ 31,5 εκ.), 38 σ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Η σελίδα 37 από άλλο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του πρώτου επαναστατικού συντάγματος. Επειδή τα αντίτυπα της έκδοσης αυτής προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως επικυρωμένα αντίγραφα του χειρόγραφου πρωτοτύπου, σφραγίστηκαν μετά την εκτύπωση με τη σφραγίδα της επαναστατικής κυβέρνησης και «υπογράφτηκαν» από τον «ἀρχιγραμματέα τῆς ἐπικρατείας» Θεόδωρο Νέγρη. Η υπογραφή του Νέγρη έχει μπει με ειδική σφραγίδα.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΟΜ-2212-L α

x

Προσωρινὸν Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος Δευτέρα Ἔκδοσις. Ἐν Κορίνθῳ. ᾳωκβ΄ α΄. Ἀνεξαρτησίας.

8ο (19,5 Χ 13,5 εκ.), 24 σ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Δεύτερη έκδοση του πρώτου επαναστατικού συντάγματος, στοιχειοθετημένη από τον τυπογράφο Κωνσταντίνο Τόμπρα και τυπωμένη τον Μάρτιο του 1822, με χρήση του τυπογραφικού εξοπλισμού που είχε μεταφερθεί από την Καλαμάτα.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΟΜ-2212-Μ

 

x

Προσωρινὸν Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος Δευτέρα Ἔκδοσις. Ἐν Κορίνθῳ. ᾳωκβ΄ α΄. Ἀνεξαρτησίας.

8ο (27,2 Χ 19,5 εκ.), 24 σ. – Τυπογραφείο Κορίνθου

Αξάκριστο αντίτυπο της 2ης έκδοσης, τυπωμένο σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΟΜ-2212-Μ α

 

1822

Στις αρχές του 1822, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Α΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο, ψηφίστηκε το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, ο πρώτος συνταγματικός χάρτης της χώρας, και εκλέχθηκε η πρώτη κυβέρνηση με προσωρινή έδρα την Κόρινθο. Εκεί εγκαταστάθηκε το τυπογραφείο, το οποίο συνέχισε τις εργασίες του από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο, όταν η ανακατάληψη της Κορίνθου από τους Τούρκους διέκοψε απότομα τη λειτουργία του. Από τα έντυπα που τυπώθηκαν στην Κόρινθο ξεχωρίζουν δύο διαδοχικές εκδόσεις του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος, καθώς επίσης και διοικητικά μονόφυλλα.

Εκθέματα