Η εγκατάσταση και λειτουργία τυπογραφείων στον επαναστατημένο ελλαδικό χώρο ξεκίνησε λίγους μόλις μήνες μετά την έναρξη του Αγώνα. Κατά διαστήματα στην επαναστατημένη Ελλάδα λειτούργησαν έξι τυπογραφεία: της Καλαμάτας, το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε στην Κόρινθο (1821-1822), του Μεσολογγίου (1823-1826), των Ψαρών (1824), της Ύδρας (1824-1827), των Αθηνών (1824-1826) και της Διοικήσεως (1825 και εξής).  Στόχος ήταν η γνωστοποίηση νόμων και αποφάσεων, η μετάδοση ειδήσεων και ο ιδεολογικός επηρεασμός του κοινού. Εξίσου σημαντικό ήταν επίσης να πληροφορήσουν την ξένη κοινή γνώμη για το δίκαιο του απελευθερωτικού Αγώνα.

Καθώς όλα τα τυπογραφεία της Επανάστασης εξυπηρετούσαν ανάγκες διοικητικές, λειτουργούσαν κατ’ επέκταση, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, και ως τυπογραφεία της Διοίκησης. Οι δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν κατά τη λειτουργία τους αφορούσαν σε θέματα τόσο τεχνικού εξοπλισμού όσο και ανθρώπινου δυναμικού, αφού λίγοι ήταν εκείνοι που κατείχαν τη σχετική τεχνογνωσία. Τα έντυπα που κυκλοφόρησαν ήταν κυρίως εφημερίδες, φυλλάδια και μονόφυλλα και σε μικρότερο βαθμό βιβλία. Εκτός από τα παραπάνω τυπογραφεία, στη διάρκεια του Αγώνα και μέχρι τη δημιουργία του νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους σημειώθηκαν και άλλες μικρότερες προσπάθειες για το στήσιμο και τη λειτουργία τυπογραφείων, οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν.

Τυπογραφείο της Διοικήσεως
Έδρα: Ναύπλιο, Αίγινα, Πόρος, Ναύπλιο, Αίγινα
Διάστημα Λειτουργίας: Μάιος 1825 και εξής
Προσωπικό:

Επιστάτες (διευθυντές): Θεόκλητος Φαρμακίδης, Γεώργιος Χρυσήδης
Πρώτος τυπογράφος (τεχνικός προϊστάμενος): Παύλος Πατρίκιος
Τεχνικό Προσωπικό: Βλάσιος Ρέβης, Κωνσταντίνος Τόμπρας, Ιωάννης Τόμπρας, Αναστάσιος Νικολαΐδης, Δημήτριος Βλαστός, Ιωάννης Καράλης, Ευάγγελος Ζωντανός, Απόστολος Σοφιανόπουλος, Κωνσταντίνος Δωρίδας, Μιχαήλ Καλλιφρονάς, Μιχαήλ Ιωάννου, Ανδρέας Κορομηλάς
Συντάκτες και άλλοι συνεργάτες: Θεόκλητος Φαρμακίδης

Παραγωγή:

17 βιβλία και φυλλάδια,
τα φύλλα της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος,
125 μονόφυλλα

Τυπογραφείο Αθηνών
Έδρα: Αθήνα, Σαλαμίνα
Διάστημα Λειτουργίας: Ιούλιος 1824-Απρίλιος 1826
Αριθμός Πιεστηρίων: 1
Προσωπικό:

Τεχνικό Προσωπικό: Νικόλαος Βαρότζης, Μιχαήλ Σταμούλης
Συντάκτες και άλλοι συνεργάτες: Γεώργιος Ψύλλας

Παραγωγή:

4 βιβλία και φυλλάδια,
140 φύλλα της Εφημερίδος των Αθηνών,
9 μονόφυλλα

Τυπογραφείο Μεσολογγίου
Έδρα: Μεσολόγγι
Διάστημα Λειτουργίας: Δεκέμβριος 1823-Φεβρουάριος 1826
Αριθμός Πιεστηρίων: 2
Προσωπικό:

Τεχνικό Προσωπικό: Δημήτριος Μεσθενεύς, Γεώργιος Κυριάκης, Ιωάννης Πεπονής, Αθανάσιος Πεπονής, Χρήστος Ντάγλας, Σπύρος Παιδάκος, Αλέξιος Καπιτσής

Παραγωγή:

11 βιβλία και φυλλάδια,
305 φύλλα των εφημερίδων Ελληνικά Χρονικά και Telegrafo Greco (266+39 αντίστοιχα)
9 μονόφυλλα

Τυπογραφείο Ύδρας
Έδρα: Ύδρα
Διάστημα Λειτουργίας: 1824-1827
Αριθμός Πιεστηρίων: 3
Προσωπικό:

Τεχνικό Προσωπικό: Κωνσταντίνος Τόμπρας, Νικόλαος Βαρότζης, Παναγιώτης Δημίδης, Αγγελής Αχλυμπάρης κ.ά.

Παραγωγή:

13 ολιγοσέλιδα βιβλία,
340 φύλλα εφημερίδων (σε 500 αντίτυπα περίπου),
43 διοικητικά μονόφυλλα (100-200 αντίτυπα)

Τυπογραφείο Κορίνθου
Έδρα: Κόρινθος
Διάστημα Λειτουργίας: Μάρτιος-Ιούλιος 1822
Αριθμός Πιεστηρίων: 2
Προσωπικό:

Τεχνικό Προσωπικό: Κωνσταντίνος Τόμπρας, Αναστάσιος Νικολαΐδης, Ιωσήφ Μάγνης κ.ά.

Παραγωγή:

3 ολιγοσέλιδα βιβλία,
24 διοικητικά μονόφυλλα,
1 χάρτης

Τυπογραφείο Καλαμάτας
Έδρα: Καλαμάτα
Διάστημα Λειτουργίας: Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1821
Αριθμός Πιεστηρίων: 1
Προσωπικό:

Τεχνικό Προσωπικό: Κωνσταντίνος Τόμπρας, Αναστάσιος Νικολαΐδης
Συντάκτες-διορθωτές: Θεόκλητος Φαρμακίδης, Περίανδρος Φιλίππου

Παραγωγή:

3 φύλλα της εφημερίδας Σάλπιγξ Ελληνική
5 μονόφυλλα

Ναύπλιο
Αθήνα
Μεσολόγγι
Ύδρα
Κόρινθος
Καλαμάτα