Κατάλογοι

Η επιρροή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στη διαμόρφωση του νέου Ελληνικού Κράτους

Η έκθεση αρθρώνεται σε τρεις ενότητες, όπου παρουσιάζονται όψεις του έργου τριών, αντίστοιχα, εξεχουσών μορφών του Νεοελληνικού Διαφωτισμού: του Ευγένιου Βούλγαρη, του Ρήγα Βελεστινλή και του Αδαμάντιου Κοραή. Πώς το έργο τους συνομιλεί με τη σκέψη επιφανών εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού; Τα ποικίλα εκθέματα, χρονολογημένα από τον 18ο και τον  19ο αιώνα, επιχειρούν να απαντήσουν το παραπάνω ερώτημα: χειρόγραφα, έντυπα τεκμήρια και αρχειακό υλικό, ξενόγλωσσα πρωτότυπα έργα και συναφείς ελληνόγλωσσες εκδόσεις, αντλούνται αποκλειστικά από την πλούσια συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Το συνοπτικό φυλλάδιο της έκθεσης περιλαμβάνει ενδεικτικά παραδείγματα από τα εκθέματα και των τριών παραπάνω ενοτήτων.

Διατίθεται δωρεάν σε έντυπη μορφή από την ΕΒΕ.

Τα Τυπογραφεία της Ελληνικής Επανάστασης: Μονόφυλλα, εφημερίδες, φυλλάδια και βιβλία τυπωμένα στην επαναστατημένη Ελλάδα από το 1821 ως το 1828

Η εγκατάσταση και λειτουργία τυπογραφείων στον επαναστατημένο ελλαδικό χώρο ξεκινά λίγους μόλις μήνες μετά την έναρξη του Αγώνα. Παρά τις δυσκολίες σε θέματα τεχνικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού, τα τυπογραφεία καταφέρνουν να υπηρετήσουν ποικιλοτρόπως τους σκοπούς της Επανάστασης και καθιερώνονται ιστορικά από τους τόπους όπου λειτουργούν. Από το 1821 έως το 1827, τυπογραφεία εγκαθίστανται στην Καλαμάτα, την Κόρινθο, την Ύδρα, το Μεσολόγγι, την Αθήνα, τα Ψαρά, το Ναύπλιο και την Αίγινα.

Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος σε φυσική μορφή σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Την αποκλειστική διάθεση των Εκδόσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος έχουν αναλάβει οι Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.