Skip to main content
x

Βεβαίωση εγγραφής του Θεόκλητου Φαρμακίδη στην τάξη του συνηγόρου της Ολομέλειας της Φιλομούσου Εταιρείας Αθηνών.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 1825

29 Χ 18,5 εκ. – Τυπογραφείο Αθηνών

Αρχείο Φαρμακίδη, Φρ 28.7

x

Ἡ ἐν Ἀθήναις Φιλόμουσος Ἑταιρεία. Διὰ τῶν Εφόρων αὐτῆς ἀποκαθίστησιν Επιτροπὴν διατρίβουσαν εἰς… – Ἐν Ἀθήναις τῇ … 182…–Οἱ Εφοροι … ὁ Γραμματεὺς…

Μονόφυλλο, 29,3 Χ 19,5 εκ. – Τυπογραφείο Αθηνών

Έγγραφο διορισμού των κατά τόπους επιτροπών της Φιλομούσου Εταιρείας με κενά για συμπλήρωση. Το συγκεκριμένο αντίτυπο συμπληρώθηκε και υπογράφτηκε στις 14 Νοεμβρίου 1825. Πρόκειται για τον διορισμό της Επιτροπής Ναυπλίου, την οποία θα αποτελούσαν οι Σπυρίδων Τρικούπης, Θεόκλητος Φαρμακίδης και Εμμανουήλ Ξένος.

Αρχείο Φαρμακίδη, Φρ 28.9

x

Πρὸς τοὺς κατοίκους τῶν Επαρχιῶν, Αττικῆς, Σαλαμίνος, Μεγάρων, Λεβαδίας, Θήβας, καὶ τλπ. Αθῆναι, 6 Ὀκτωβρίου 1825. Ὀ Διοικητὴς τοῦ Τακτικοῦ Σώματος καὶ Συνταγματάρχης Φαβιέρος, Εἷς τῶν Διοικητῶν τῆς τιμίας Γαλλικῆς λεγεῶνος 

Μονόφυλλο, 31,6 Χ 21,3 εκ. – Τυπογραφείο Αθηνών

Το μοναδικό γνωστό στη Βιβλιογραφία αντίτυπο έντυπης πρόσκλησης που απηύθυνε ο διοικητής του Τακτικού Στρατεύματος συνταγματάρχης Φαβιέρος προς τους κατοίκους της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος.

Αρχείο Εντύπων, Ε 195

x

Εἰδοποίησις. Αθῆναι. 19 Ὀκτωβρίου 1825. Ὀ Διοικητὴς τῶν τακτικῶν στρατευμάτων Συνταγματάρχης Φαβιέρ. Εἷς τῶν ταγματαρχῶν τῆς ἐντίμου Γαλλικῆς λεγεῶνος.

Μονόφυλλο, 43,1 X 33,5 εκ. – Τυπογραφείο Αθηνών

Το μοναδικό γνωστό στη Βιβλιογραφία αντίτυπο ανακοίνωσης που εξέδωσε ο διοικητής του Τακτικού Στρατεύματος συνταγματάρχης Φαβιέρος, στην προσπάθειά του να προσελκύσει εθελοντές. Περιέχει κατάλογο των παντός είδους αποδοχών που θα είχε ο στρατιώτης του Τακτικού (ενδύματα, οπλισμός, τρόφιμα, μισθός).

Αρχείο Εντύπων, Ε 196

x

Ἑλληνικὰ Χρονικά. Αρ. 23. Μεσολόγγιον τῇ 21 Μαρτίου 1825.

Δίφυλλο, 24 Χ 19,5 εκ. – Τυπογραφείο Μεσολογγίου

Σε είδηση που προστέθηκε λίγο πριν τυπωθεί το φύλλο, σημειώνεται νίκη των Ελλήνων, με μικρότερα στοιχεία στο κάτω μέρος της σελίδας.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, Π 695

x

Ἑλληνικὰ Χρονικά. Αρ. 79. Μεσολόγγιον τῇ 3 Ὀκτωβρίου 1825.

Δίφυλλο, 25,5 Χ 19,5 εκ. – Τυπογραφείο Μεσολογγίου

Αρχείο Φαρμακίδη, Φρ. 36

x

Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν ἔγραψε Διονύσιος Σολωμὸς Ζακύνθιος Τὸν Μάϊον Μῆνα 1823. Inno alla Libertà Dionisio Solomos da Zacinto scrisse Il Mese di Maggio 1823. Volgarizzato in Prosa Italiana da G. Grassetti Prof. di Lettere Italiane e Latine in Zante.

8ο (20 Χ 27,7 εκ.), 67 σ. – Τυπογραφείο Μεσολογγίου, 1825

Πρώτη έκδοση στην επαναστατημένη Ελλάδα του σολωμικού Ὕμνου εἰς τὴν ἐλευθερίαν, χωρίς τις στροφές που καταδικάζουν τη στάση της Αγγλίας και της Αυστρίας. Πρόκειται για το τελευταίο βιβλίο που τυπώθηκε στο τυπογραφείο του Μεσολογγίου, πιθανότατα λίγο πριν αρχίσει η πολιορκία ή λίγο μετά την έναρξή της. Ο τυπογράφος Δημήτριος Μεσθενέας έπεσε μαχόμενος κατά την έξοδο. Το κείμενο του Ὕμνου είχε εκδοθεί ήδη δύο φορές στη Γαλλία, το 1824 και το 1825.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΦ-1043-X

x

Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν ἔγραψε Διονύσιος Σολωμὸς Ζακύνθιος Τὸν Μάϊον Μῆνα 1823. Inno alla Libertà Dionisio Solomos da Zacinto scrisse Il Mese di Maggio 1823. Volgarizzato in Prosa Italiana da G. Grassetti Prof. di Lettere Italiane e Latine in Zante.

8ο (20 Χ 27,7 εκ.), 67 σ. – Τυπογραφείο Μεσολογγίου, 1825

Πρώτη έκδοση στην επαναστατημένη Ελλάδα του σολωμικού Ὕμνου εἰς τὴν ἐλευθερίαν, χωρίς τις στροφές που καταδικάζουν τη στάση της Αγγλίας και της Αυστρίας. Πρόκειται για το τελευταίο βιβλίο που τυπώθηκε στο τυπογραφείο του Μεσολογγίου, πιθανότατα λίγο πριν αρχίσει η πολιορκία ή λίγο μετά την έναρξή της. Ο τυπογράφος Δημήτριος Μεσθενέας έπεσε μαχόμενος κατά την έξοδο. Το κείμενο του Ὕμνου είχε εκδοθεί ήδη δύο φορές στη Γαλλία, το 1824 και το 1825.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, Βασιλική Βιβλιοθήκη, ΝΦ-1043-X α

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Περίοδος Γ. Ἀριθ. 7,073. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 2 Μαΐου 1825. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως. 

Μονόφυλλο, 41,5 X 32 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Το πρώτο έντυπο που εκδόθηκε στο Τυπογραφείο της Διοικήσεως, στο Ναύπλιο. Πρόκειται για εγκύκλιο με την οποία η επαναστατική κυβέρνηση απευθύνεται στους Έλληνες και τους καλεί να αφήσουν τα ειρηνικά έργα και να στρατευθούν για να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή απειλή του Ιμπραήμ: «Ἡ Πατρὶς σᾶς προσκαλεῖ ὅλους εἰς τὰ ὁπλα. Σφαλίσατε τὰ ἐργαστήριά σας, παύσατε τὸ ἐμπόριόν σας. Δὲν εἶναι καιρός, Ἕλληνες, νά τρέχωμεν κατόπιν τοῦ κερδῴου Ἑρμοῦ, εἶναι ἀνάγκη νὰ τρέχωμεν κατόπιν τοῦ Ἄρεως».

Αρχείο Εντύπων, Ε 186

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Περ. Γ. Ἀριθ. 7,279. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 10 Μαΐου 1825. Ὁ Πρόεδρος Γεώργιος Κουντουριώτης. Ὁ Γενικ. Γραμματεὺς Α. Μαυροκορδάτος.

Μονόφυλλο, 42,8 X 32,5 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Αναγγέλλεται η νίκη του Ναυάρχου Μιαούλη στη Μεθώνη.

Αρχείο Εντύπων, Ε 188

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Περ. Γ. Ἀρ. 7,592. Τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 18 Μαΐου 1825. Ὁ Ἀντιπρόεδρος Γκίκας Μπότασης. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Α. Μαυροκορδάτος.

Μονόφυλλο, 40,3 X 33 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος περί χορήγησης Γενικής Αμνηστίας για τα πολιτικά αδικήματα.

Αρχείο Εντύπων, Ε 189

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Περ. Γ. Ἀρ. 7,828. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 24 Μαΐου 1825. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικίσεως (sic). Ὁ Ἀντιπρόεδρος Γκίκας Μπότασης. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Α. Μαυροκορδάτος.

Μονόφυλλο, 42,7 X 33 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Αναγγέλλεται η νίκη της Β’ Μοίρας του Ελληνικού Στόλου μεταξύ Κάβο-Ντόρο και Άνδρου.

Αρχείο Εντύπων, Ε 190

x

Περίοδ. Γ. Ἀρ. [7473]. Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Τὸ Ὑπουργεῖον τοῦ Πολέμου. Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 31 Μαΐου 1825. Ὁ Ὑπουργὸς τοῦ Πολέμου Ἀδὰμ Δούκας. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Δημήτριος Σαλτέλης. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως.

Μονόφυλλο, 44,7 X 28,2 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Διακήρυξη του Υπουργείου Πολέμου της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος περί των μέτρων κατά της λιποταξίας των στρατιωτών.

Αρχείο Εντύπων, Ε 191

x

Τάξις τῶν Συνελεύσεων τοῦ Βουλευτικοῦ. Τῇ 23 Σεπτεμβρίου 1825. Ἐν Ναυπλίῳ. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως. Ὁ Πρῶτος Γραμματεὺς τοῦ Βουλευτικοῦ. Ἰω. Σκανδαλίδης.

Μονόφυλλο, 50,3 X 44 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Προσδιορίζεται ο κανονισμός των συνεδριάσεων του Βουλευτικού Σώματος σε 16 άρθρα.

Αρχείο Εντύπων, Ε 193

x

Περίοδ. Γ΄. Ἀρ. 12,641. Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ. Τῇ 25 Σεπτεμβρίου 1825. Ἐν Ναυπλίῳ. Ὁ Ἀντιπρόεδρος Γκίκας Μπότασης. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Α. Μαυροκορδάτος. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως.

Μονόφυλλο. 36,5 Χ 22,7 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού διακηρύσσει τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στις 25 Δεκεμβρίου 1825.

Αρχείο Εντύπων, Ε 194

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα […] Διατάττει. α΄ Ὁ κύριος Θεόκλητος Φαρμακίδης διορίζεται ἐφημεριδογράφος τῆς Διοικήσεως. β΄ Θέλει ἔχει ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν τουτὴν Τυπογραφίαν τῆς Διοικήσεως, συγκειμένην ἀπὸ τρία πιεστήρια μ’ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα των. […] Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 29. Σεπτεμβρίου 1825.

36,5 Χ 22,7 εκ.

Επικυρωμένο αντίγραφο του διατάγματος με το οποίο ο Θεόκλητος Φαρμακίδης στις 29 Σεπτεμβρίου του 1825 διορίστηκε συντάκτης της Γενικῆς Ἐφημερίδος τῆς Ἑλλάδος και διευθυντής της Τυπογραφίας τῆς Διοικήσεως.

Αρχείο Φαρμακίδη, Φρ 28.8α

x

Περίοδ Γ. Ἀριθ. 963 Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Γενικὴ Γραμματεία πρὸς τὸν Κύριον Θεόκλητον Φαρμακίδην – Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 30. Σεπτεμβρίου 1825. Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Α. Μαυροκορδάτος

25 Χ 20 εκ.

Έγγραφο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου με το οποίο γνωστοποιείται στον Θεόκλητο Φαρμακίδη ο διορισμός του ως συντάκτη της Γενικής Ἐφημερίδος τῆς Ἑλλάδος και διαβιβάζεται επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού διατάγματος.

Αρχείο Φαρμακίδη, Φρ 28.8

x

Λόγος Αὐτοσχέδιος Ἐκφωνηθεὶς ἐπ’ Ἐκκλησίας ἐν Ναυπλίῳ παρὰ τοῦ Βουλευτοῦ Κυρίου Σπυρίδωνος Τρικούπη τῇ 19 Μαΐου 1825, ἡμέρᾳ καθ΄ ἣν ἐκηρύχθη Γενικὴ Ἀμνηστία παρόντων ὅλων τῶν Μελῶν τῆς Διοικήσεως, καὶ Αὐτῶν τῶν τὴν Ἀμνηστείαν λαβόντων, καὶ πλήθους Λαοῦ.

8σέλιδο φυλλάδιο 16ου σχήματος, 16,5 Χ 23 εκ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως

Το φυλλάδιο τυπώθηκε στο Ναύπλιο το 1825 και το αντίτυπο της ΕΒΕ είναι το μοναδικό σωζόμενο. Ο Λόγος εκφωνήθηκε σε στιγμές κρίσιμες για την τύχη της Επανάστασης, λίγο μετά την πτώση της Σφακτηρίας και του Νεοκάστρου στα χέρια του Ιμπραήμ.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, Βιβλιοθήκη Μαυροκορδάτου-Μπαλτατζή, ΒΕΙ*-1226-V

x

Λόγος Ἐπινίκιος, Συντεθεὶς παρὰ τοῦ Κυρίου Ν. Χρυσογέλου Σιφνίου, Καὶ ἐκφωνηθεὶς παρ` αὐτοῦ εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ἔξω τοῦ Ναυπλίου. Ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 10 Μαΐου 1825. Ἐν τῇ τυπογραφίᾳ τῆς Διοικήσεως.

12σέλιδο φυλλάδιο 8ου σχήματος, 15 Χ 21,5 εκ.

Λόγος πανηγυρικός για τη νίκη του ελληνικού στόλου υπό την καθοδήγηση του Α. Μιαούλη στα ανοιχτά της Μεθώνης την 1η Μαΐου 1825. Το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΒΕΙ*-249

x

Περὶ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ἐκτελεστικοῦ.

8ο (22 Χ 29 εκ.), 24 σ. – Τυπογραφείο της Διοικήσεως, 1825

Ανώνυμο φυλλάδιο για ένα ζήτημα που, σύμφωνα με τον συντάκτη του, απασχόλησε την κοινή γνώμη στο Ναύπλιο. Δίδεται θετική απάντηση στο ερώτημα αν ο Γενικός Γραμματέας του Εκτελεστικού, εν προκειμένω ο Δημήτριος Χρηστίδης, είναι και αυτός υπουργός και επομένως διαθέτει το νόμιμο προσόν που απαιτείται για τη θέση του γερουσιαστή.

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΝΟΜ*-2137-O

x

Διάταξις τῶν δημοσίων προσόδων ἐκ τῶν προϊόντων τῆς γῆς. Τῇ 23 φεβρουαρίου 1825 ἐν Ναυπλίῳ.

Μονόφυλλο, 33,2 Χ 22 εκ. – Τυπογραφείο Ύδρας

Επίσημο έγγραφο εξαιρετικά διαφωτιστικό για τα είδη και τον τρόπο συγκέντρωσης των φορολογικών εσόδων. Το ίδιο μονόφυλλο τυπώθηκε αργότερα με την ίδια ημερομηνία στο Τυπογραφείο του Ναυπλίου.

Αρχείο Εντύπων, Ε 181

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Περίοδος Γ. Ἀρ. 5712. Τὸ Ἐκτελεστικὸν Σῶμα. Ἐν Ναυπλίῳ, τὴν 28 Μαρτ. 1825.

Μονόφυλλο, 33,3 Χ 21,8 εκ. – Τυπογραφείο Ύδρας

Ανακοινώνεται η απόφαση του Εκτελεστικού Σώματος να άρει με τη σύμφωνη γνώμη του Βουλευτικού την ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων που είχε επιβληθεί στον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Αφορμή για την απόφαση αυτή, ο ηρωικός θάνατος του γιου του Ιωάννη Μαυρομιχάλη.

Αρχείο Εντύπων, Ε 182

x

Προσωρινὴ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος. Περίοδος Γ. Ἀρ. 1115. Τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐσωτερικῶν. Ὁ Υπουργὸς των Εσωτερικῶν Γρηγόριος Δικαίος. Ὁ Γεν. Γραμματεὺς Γεώργιος Γλαράκης. Ἐν Ναυπλίῳ τὴν 28 μαρτίου 1825.

Μονόφυλλο, 32,5 Χ 22,2 εκ. – Τυπογραφείο Ύδρας

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την άρση της ποινής που είχε επιβληθεί στον Π. Μαυρομιχάλη.

Αρχείο Εντύπων, Ε 183

x

Πρὸς τὸν εὐγενέστατον Προσ.[ωρινὸν] Γενικὸν Γραμματέα Κύριον Δ. Χριστίδην – Ὕδρᾳ τῇ α΄ Ἀπριλίου 1825. Ὁ ἐφημεριδογράφος τῆς Σεβ.[αστῆς] Διοικήσεως Ἰωσὴφ Ν. Κιάππε.

32 Χ 21,7 εκ.

Επιστολή που απηύθυνε ο Ιταλός φιλέλληνας Ιωσήφ Κιάππε, εκδότης της εφημερίδας Ὁ Φίλος του Νόμου, προς τη Γενική Γραμματεία του Εκτελεστικού Σώματος, ύστερα από πρόταση και προτροπή του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Θέμα, η έκδοση κυβερνητικής εφημερίδας στο Ναύπλιο υπό την επίβλεψη του Κιάππε, με συντάκτη τον Γεώργιο Χρυσήδη. Τελικά η κυβερνητική αυτή εφημερίδα, με τον τίτλο Γενικὴ Ἐφημερὶς τῆς Ἑλλάδος, άρχισε να εκδίδεται αρκετά αργότερα, τον Οκτώβριο του 1825, με διευθυντή και συντάκτη τον Θεόκλητο Φαρμακίδη.

Αρχείο Δημητρίου Χρηστίδη, A 4003/374

x

Ὁ Φίλος τοῦ Νόμου. Ἐφημερίς τῆς Διοικήσεως καὶ τῆς Νήσου Ὕδρας. Αριθ. 150. Ὕδρα, Ὀκτωβρίου 12 1825.

27,5 Χ 21 εκ. – Τυπογραφείο Ύδρας

Αρχείο Φαρμακίδη, Φρ. 36

x

Ἐπιστολὴ Ἑλληνίδων τινῶν πρὸς τὰς Φιλελληνίδας. Συντεθεῖσα παρά τινος τῶν σπουδαιοτέρων Ἑλληνίδων.

Φυλλάδιο, 4ο σχήμα (23 Χ 33 εκ.), 16 σ. – Τυπογραφείο Ύδρας 1825

Ένα από τα τρία σωζόμενα αντίτυπα ανώνυμου έργου της Ευανθίας Καΐρη, η οποία υπογράφει με τα αρχικά Α. Ν. Η φράση «συντεθεῖσα παρά τινος τῶν σπουδαιοτέρων Ἑλληνίδων» σημαίνει ότι το κείμενο συνέγραψε «μία από τις πιο λόγιες Ἑλληνίδες».

Συλλογή Σπανίων και Πολυτίμων, ΙΣΤ-1422-W

1825

1825: Το Τυπογραφείο της Διοίκησης

Μετά την καταστροφή του τυπογραφείου της Κορίνθου το 1822 η ιδέα της δημιουργίας ενός τυπογραφείου στην έδρα και για λογαριασμό της Διοίκησης δεν πραγματοποιήθηκε παρά μόνο στα μέσα του 1825, αν και δεν έλειψαν οι σχετικές προσπάθειες και νωρίτερα. Αρχικά, το τυπογραφείο λειτούργησε στο Ναύπλιο, όπου είχε μεταφερθεί ήδη από τον Ιούλιο του 1824 ένα από τα λιθογραφικά πιεστήρια που είχε στείλει το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου και είχε διατεθεί με ενέργειες του Στάνχοπ στη Διοίκηση της επαναστατημένης Ελλάδας. Αργότερα έφθασαν δύο ακόμη πλήρη τυπογραφικά πιεστήρια, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε από το τυπογραφικό κατάστημα Didot και το άλλο στάλθηκε επίσης από το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου για λογαριασμό της Διοίκησης.

Τον Νοέμβριο του 1826 το τυπογραφείο μεταφέρθηκε στην Αίγινα ακολουθώντας τη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος, η οποία αντικαθιστούσε το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό Σώμα για όσο διάστημα η Γ’ Εθνοσυνέλευση είχε διακόψει τις εργασίες της μετά την πτώση του Μεσολογγίου. Λίγο αργότερα, τον Μάρτιο του 1827 το τυπογραφείο μετακινήθηκε για τον ίδιο λόγο στον Πόρο, ώστε να είναι πιο κοντά στην Τροιζήνα, όπου η Εθνοσυνέλευση θα συνεδρίαζε εκ νέου. Στο Ναύπλιο επέστρεψε λίγους μήνες αργότερα αλλά δεν παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου (Ιούλιος 1827) η Αντικυβερνητική Επιτροπή, η οποία ασκούσε την εξουσία μέχρι την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια, μετέβη στην Αίγινα ως τόπο καταλληλότερο για την άσκηση των καθηκόντων της και κατά συνέπεια μεταφέρθηκαν και οι εργασίες του τυπογραφείου στο ίδιο μέρος. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης των μέσων μεταφοράς μόνο ο μισός εξοπλισμός του τυπογραφείου μεταφέρθηκε στην Αίγινα και ο υπόλοιπος παρέμεινε φυλαγμένος στο Ναύπλιο.

Διευθυντής και πρώτος στοιχειοθέτης της Τυπογραφίας τῆς Διοικήσεως, όπως ονομάστηκε, ορίστηκε στις αρχές του 1825 ο Παύλος Πατρίκιος. Επιπλέον, προσλήφθηκε ο Κ. Τόμπρας ως στοιχειοθέτης της υπό έκδοση επίσημης εφημερίδας της Διοικήσεως, ενώ ο Θεόκλητος Φαρμακίδης διορίστηκε ως γενικός επιστάτης της τυπογραφίας και συντάκτης της εφημερίδας (Ἐφημεριδογράφος της Διοικήσεως). Στις 7 Οκτωβρίου του 1825 εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της Γενικής Ἐφημερίδος τῆς Ἑλλάδος, της πρώτης μορφής της Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως του ελληνικού κράτους. Ο Φαρμακίδης παραιτήθηκε το 1827 και αντικαταστάθηκε από τον Γεώργιο Χρυσήδη.

Στο τυπογραφείο της Διοίκησης εκδόθηκαν επίσης προκηρύξεις, διαταγές και άλλα διοικητικά μονόφυλλα καθώς επίσης και βιβλία πολιτικού κυρίως περιεχομένου.

Εκθέματα